Tuesday, July 21, 2009

అసత్యాల పునాదిపై జ్యోతిష్య సౌధం

జ్యోతిష్యఫలాలు పత్రికలో టి.వి.లలో వస్తున్నప్పుడు అవి శాస్త్రీయం కాదని, కేవలం వినోదం మాత్రమేనని ప్రకటించమన్నాం. ఆ మేరకు అమెరికా, యూరోప్, ఇండియాలలో గత 30 ఏళ్లుగా లేఖలు రాస్తున్నాం. విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నాం. అమెరికా, యూరోప్ లలో కొన్ని పత్రికలు అంగీకరించి, అలా ప్రకటించాయి. కాని వ్యాపార దృష్టి ప్రధానంగా గలవారు వేయలేకపోవడం, కచ్చితంగా తప్పు. దానిపై పోరాటం చేస్తూనే వున్నాం.

జ్యోతిష్యం రుజువుచేస్తే 5 కోట్లు యిస్తామని ప్రకటించిన జేమ్స్ రాండి మా మానవవాదే. చిర్రుబుర్రులాడే వారెవరూ సాహసించి ముందుకు రాలేదు.

జ్యోతిష్యంలో మూలమైన రాసులు ఊహారూపాలు. ఆకాశంలో నక్షత్ర సముదాయాన్ని పూర్వం చూచి వాటికి పేర్లు పెట్టారు. తుల, కన్య, వృశ్చికం అలా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. అవి నిజంగా లేవు. లేని రాసుల ఆధారంగా రాసి చక్రాలు, జన్మ నక్షత్రాలు అంటూంటే, అవి లేవు, నమ్మెద్దు అంటున్నాం.

నక్షత్రాలు చాలా దూరాన వున్నాయి. వాటిని గురించి జ్యోతిష్యానికి ఏమీ తెలియదు. కాని తెలిసినట్లే రాసేసి, నమ్మించారు. అదొక భ్రమపూరిత వాస్తవంగా నమ్మకస్తులలోనిలిచింది. జ్యోతిష్యంలో తారాబలం యావత్తు అశాస్త్రీయం. ఆధారాలులేనిది, నమ్మరానిది అంటున్నాం.

తారా బలం నుండి చంద్రబలానికి వస్తే, మరీ దారుణం. నక్షత్రానికీ, గ్రహానికీ తేడా తెలియదని స్పష్టపడింది. సూర్యుడిని గ్రహం అన్నారు. చంద్రుడిని గ్రహం అన్నారు. రాహువు, కేతువు కథలు తప్ప వాస్తవ ఉనికిలో లేవు. అయినా వాటిని చేర్చారు.

గ్రహాల ప్రభావం మానవులపై వుందనుకుందాం. కొత్తగా నెప్ట్యూన్, యూరేనస్ కనుగొన్నారు. అవి భారత జ్యోతిష్యంలో లేవుగదా. వాటి ప్రభావం ఏమైనట్టు. ప్లూటో సంగతి సరేసరి. గ్రహాల నుండి మానవులపై ఏమి పడుతుంది. ఆధారాలు చూపగలదేమీ లేదు.

గణితం సరిగా వుందని, గ్రహణాలు మొదలైనవి అంచనా వేయగలుగుతున్నా మంటున్నారు. గణితం అటు సైన్స్ లోనూ, సాంకేతికంలోనూ వాడతారు. కాని వారెవరూ మానవుడిపై జోస్యం చెప్పరు.

భవిష్యత్తు తెలుసుకోవాలని మనుషులకు వున్న బలహీనతల్ని జ్యోతిష్యం బాగా వ్యాపారం చేసింది.

వైజ్ఞానిక పద్ధితలో కొత్తవి కనుగొనడం, తెలియనివి తెలుసుకోనడం, తెలిసింది అందరికీ చెప్పడం ముఖ్య లక్షణం. అలాగే తప్పులు దిద్దుకుంటూ పోవడం కూడా వుంది. జ్యోతిష్యం వంటి మూఢ నమ్మక శాస్త్రాలు పూర్వం రాసిన గ్రంధాలనే ప్రమాణంగా తీసుకుంటాయి. మార్పులు చేస్తే తమ వ్యాపారానికి దెబ్బ అనుకుంటారు.

చిరకాలంగా నమ్మిన వాటిని, ఆచరిస్తున్న వాటిని ప్రశ్నించినప్పుడు కోపం రావడం సహజం. అప్పుడు కొంచెం తమాయించుకుని ఆలోచిస్తే, ఆగ్రహావేశాలకు వివేచన జోడిస్తే ఉపయోగం.

జ్యోతిష్యం భిన్న రూపాల్లో వివిధ దేశాల్లో వున్నది. అది పూర్వకాలం నుండీ వస్తున్న నమ్మకం. అది పొరవిప్పినప్పుడు నిజానిజాలు తెలస్తే, దిద్దుకుంటే, మానవులకు మంచిది.

క్రైస్తవం, ఇస్లాం వాస్తవాలను సహించలేక, మనుషుల్ని హతమార్చాయి. భూమి గుండ్రంగా వుందంటే, సూర్యునిచుట్టూ భూమి, గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయంటే, హతమార్చారు. జ్యోతిష్యం తప్పు అంటే తిట్టడం ఆశ్చర్యం కాదు. మార్పుకు సమయం పడుతుంది. మానవులకు తోడ్పడేది వైజ్ఞానిక పంధా. మూఢమత విశ్వాసం కాదు. జ్యోతిష్యం మూడ విశ్వాసమే.

186 మంది సైంటిస్టులు (18 మంది నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీతలు) జ్యోతిషం అశాస్త్రీయమని ప్రకటించారు.

109 comments:

Marxist-Leninist-Feminist Revolutionary said...

రోమన్ కాథొలిక్ చర్చి వారు 1830లో భూమి సూర్యుని చుట్టు తిరుగుతోందని ఒప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారు. జ్యోతిష్యులు ఇప్పుడు కూడా ఆ నిజం ఒప్పుకోవడం లేదు. కాథొలిక్ పోప్ లకి కొద్దిగా నిజాయితీ ఉంది అని అర్థమవుతోంది.

Malakpet Rowdy said...

Einstein's theory of relatively implies that even the Geocentric theory is correct!

Of course, the brainless idiots dont agree to that!

People who depend on Astology to make money criticize the same when it comes to otehrs and their SPOON Buffons out there to support them lolz

Malakpet Rowdy said...

మీ హేతువాదులంతా ఎంత పచ్చి మోసగాళ్ళో జనాలకి తెలిసే టైమొచ్చింది. డాక్టర్ల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని బత్తిన సోదరులకి వ్యతిరేకంగా గొడవలు చేశారేమొనని అనుమానం కూడ జనాలకి వస్తోంది ఇప్పుడు.

Malakpet Rowdy said...

Pluto is not a planet anymore - Who knows - tomorrow even Uranus and Neptune may be stripped of the planetary status!

It's time that you guys are exposed!

Anonymous said...

*మానవులకు తోడ్పడేది వైజ్ఞానిక పంధా.*
Now a days corporates are sponsoring R&D in universities. So all scientific benifits goes to companies. Individuals lives going be miserable. People like Innaiah will publish science helped humanity. But truth is benifts of science were hijaked by middle class and rich people. If somebody really intrested in helping poor people, he should not say science will help he humanity.

మీరే ఆలోచించండి ఈ క్రింది పేద వాళ్ళ జీవితాలలో సైన్స్ వలన కలిగే లాభాలు ఏ మేరకు ఉపయోగ పడుతాయి? సైన్స్ వలన కలిగిన లాభాలన్నిటిని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అనుభవిస్తూ అందరికి అదొక్కటే మార్గం అని చెపట్టము మొదలు పెట్టారు. మనం మీక నైనా మేలు కోవాలి. .
http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

1. At least 80% of humanity lives on less than $10 a day.Source 1
2. More than 80 percent of the world’s population lives in countries where income differentials are widening.Source 2
3. The poorest 40 percent of the world’s population accounts for 5 percent of global income. The richest 20 percent accounts for three-quarters of world income.Source 3
4. According to UNICEF, 25,000 children die each day due to poverty. And they “die quietly in some of the poorest villages on earth, far removed from the scrutiny and the conscience of the world. Being meek and weak in life makes these dying multitudes even more invisible in death.”Source 4
5. Around 27-28 percent of all children in developing countries are estimated to be underweight or stunted. The two regions that account for the bulk of the deficit are South Asia and sub-Saharan Africa.
If current trends continue, the Millennium Development Goals target of halving the proportion of underweight children will be missed by 30 million children, largely because of slow progress in Southern Asia and sub-Saharan Africa.Source

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Praveen Sarma said...

>>>>>
అసత్యాల పునాదిపై జ్యోతిష్య సౌధం జ్యోతిష్యఫలాలు పత్రికలో టి.వి.లలో వస్తున్నప్పుడు అవి శాస్త్రీయం కాదని, కేవలం వినోదం మాత్రమేనని ప్రకటించమన్నాం. ఆ మేరకు అమెరికా, యూరోప్, ఇండియాలలో గత 30 ఏళ్లుగా లేఖలు రాస్తున్నాం. విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నాం.
>>>>>
అలా ప్రకటిస్తే జనం ఆ ఫలాలు చదవరు. చాలా మంది పత్రికల వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలుసు.

Venkataramana said...

ఇన్నయ్య గారు,
మీరు నిజాయితీగా సమాధాన౦ ఇస్తారని అనుకున్నాను. మీరు ఇచ్చిన ఈ టపాలో మీ నిజాయితీ కనబడి౦ది. మీరు దేన్నయితే నమ్ముతారో దాన్ని ఆచరిస్తారని అర్థమయ్యి౦ది.( మీ అబ్బాయి hypocrite అని direct గా చెప్పడ౦ద్వారా)
మీకున్న౦త ధైర్య౦ మీ అబ్బాయికి లేకపోవడమే శోచనీయ౦.మీ అబ్బాయికి మీరి౦కా తెగి౦పు నేర్పి వు౦టే బాగు౦డేది.
మీ ఈ హేతువాద, శాస్త్రీయవాద ప్రచార౦లో ఖచ్చిత౦గా లోప౦ వు౦ది. లోప౦ లేకు౦టే మీ అబ్బాయి ఇలా Washington Post లో వారఫలాలు ప్రచురి౦చేవాడు కాదు. అ౦తే కాకు౦డా వారఫలాలు 100%తప్పు అని USA ప్రజలకు చెప్పేవాడు.

రేపెవరైనా " మీ అబ్బాయి జ్యోతిష్యాన్ని నమ్మకున్నా కూడా డబ్బులకోస౦ వార ఫలాలు ప్రచురిస్తున్నాడు. మరి మీ అబ్బాయికి, మీరు చెప్పే దొ౦గ జ్యోతిష్యులకు తేడా ఏము౦ది? ఐనా మీకు అబ్బాయి ద్వారా పాటి౦పచేయడ౦ చేతకాలేదు కానీ, వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఎలా పాటి౦పి౦చగలవు? ఐనా ఇ౦ట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి కదా!" అని అడిగితే మీ సమాధాన౦ ఎలా వు౦టు౦దో చెప్పగలరు.

మీ నిజాయితీని చూసి నాకు మీ గురి౦చి ఇ౦కా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి పెరిగి౦ది. మీరు హేతువాదాన్ని, మానవతా వాదాన్ని ప్రచార౦ చేయడమే కాకు౦డా ఏమైనా సమాజసేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా? చేస్తే వివరాలు తెలుపగోరుచున్నాను.

మంచు పల్లకీ said...

I am also curious to see the responses to Venkataramana's questions (above)..

హరి దోర్నాల said...

శ్రీకర్ గారు
మీరు కాపీ/పేస్ట్ చేసిన సమస్యల జాబితాకి సైన్సు సహాయం లేకుండా ఎలా పరిష్కారం చూపిస్తారో చెప్పండి.

మలక్పేట్ రౌడీ గారు
ఐన్స్టీన్ ఎప్పుడూ భుకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని బలపరచ లేదు. అతని సిద్ధాంతం కుడా భూకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని బల పరచదు. అలా మనం సిద్ధాంతాన్ని ఎడా పెడా అన్వయించుకుంటూ పోతే... మనం అమెరికా వెళ్ళాం, విమానంలో పైకి లేస్తే, అమెరికాయే మన వద్దకు వస్తుంది. అసలు పైకి ఎందుకు లేవడం? మనం అక్కడే ఉంటె భూమే కిందికి దిగుతుంది. ఇలాంటి అన్వయాలు సత్య దూరాలని చెప్పడానికి వేరే ఋజువులు అవసరం లేదు.

వెంకటరమణ గారు
వ్యక్తిగత వివరాలు అనవసరం. ఒక మహా భక్తుడికి హేతువాది కొడుకయితే లోపం కొడుకుదో, పూజించే దేవుడిదో అని చెప్పలేం కదా.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Malakpet Rowdy said...

మనం అమెరికా వెళ్ళాం, విమానంలో పైకి లేస్తే, అమెరికాయే మన వద్దకు వస్తుంది. అసలు పైకి ఎందుకు లేవడం? మనం అక్కడే ఉంటె భూమే కిందికి దిగుతుంది.
___________________________________

Exactly! Thats right. Whats wrong with that?

The words "paina and krimda" are relative too!

How can you say that they are wrong?

Prove that Earth can not be used as a frame of reference, then I will agree with you!

Malakpet Rowdy said...

Yes, if you keep yourself as the frame of reference then it can be "Auto-Centric" theory and that is correct too!

Anonymous said...

*చిరకాలంగా నమ్మిన వాటిని, ఆచరిస్తున్న వాటిని ప్రశ్నించినప్పుడు కోపం రావడం సహజం.*
అందువలననే కాబోలు 150 వ్యఖ్యలు రాసినా ఒక్క జవాబు లేదు మీదగ్గర నుంచి. కోపం వచ్చింది మీకె. దీనికి కారణం మిమ్మల్ని వెంకటరమణ అడిగిన లాజిక్ మీరు అందరినేత్తినా ఉపయోగించేదే. మీరు ఇలాంటి ఆటను ఇన్ని ఏళ్ళుగా ఆడారు కనుక ఈ సారీ వెంకటరమణమొదటి ఎత్తు వేశాడు. మీరు అనుభవం గల వారు కనుక మీకు మొదటి ఎత్తులోనే తుది ఫలితం తెలిసి మిన్న కుండి పోయారు.

*ఒక మహా భక్తుడికి హేతువాది కొడుకయితే లోపం కొడుకుదో, పూజించే దేవుడిదో అని చెప్పలేం కదా.*
హరి గారు,
వాస్తవం గా ఇక్కడ హేతు వాది కొడుకు వ్యక్తిగతం గా హేతువాదె. కాని ఉద్యొగం నిలపెట్టుకోవటానికి కొరకు జ్యోతిష్యాన్ని నమ్మకున్నా డబ్బుల(salary)కోస౦ వార ఫలాలు ప్రచురిస్తున్నాడు. అది ఇన్నయగారి రాసిన పుస్తకాలు చదివి వారి తండ్రి ప్రభావం వ్యక్తిగత జీవితం మీద పని చేస్తున్నా కూడా!

Anonymous said...

హరి గారు, మీరు సైన్సు సహాయం లేకుండా అని అంట్టున్నారు కాని నేను సైన్స్ ద్వారానే పరిష్కారం అవగలిగితె( సైన్స్ సమస్యలు తీర్చగల పరిస్థితిలో ఉంటె ) ఆసమస్యలు అసలికి ఉండెవే కాదు కాదా.

Malakpet Rowdy said...

*ఒక మహా భక్తుడికి హేతువాది కొడుకయితే లోపం కొడుకుదో, పూజించే దేవుడిదో అని చెప్పలేం కదా.*
___________________________________మరి ఆ మహా భక్తుడు తన కొడుకుని పల్లెత్తు మాట అనకుండా, తన బ్లాగులో తన కొడుకు గురించి ఒక్కమాట కూడ వ్రాయకుండా, మిగాతా హేతువాదులని దుమ్మెత్తిపోస్తే దానినేమంటాం? "ఇన్నయ్యిజం" అనేగా?

Malakpet Rowdy said...

మిగతా వాళ్ళని అడిగిన ప్రశ్నలు, వాళ్ళ గురించి వ్రాసిన వ్రాతలు తన కుమారుడి విషయంలో కూడ చేసుంటే అది వేరే సంగతి. కాని ఆయన అలా చేశారని ఆయనగాని (సర్లేండి ఆయనకి సమాధానలు చెప్పే సీను లేదు.. ఎందుకంటే నోరు తెరిస్తే జనాలు ఫుట్‌బాల్ ఆడుకుంటారు... ఇక్కడివాళ్ళు జాతకాలు చదివిన జ్యోతిష్కులు కాదు - ఇన్నయ్యగారికన్న ఎక్కువే సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు), మీరు గానీ రూఢీ చెయ్యగలరా?

పోనీ, నేను వేసిన మిగతా ప్రశ్నలకి ఆయన బదులు మీరు సమాధానం చెప్తారా హరిగారూ?

innu said...

సిగ్గు సిగ్గు !

తోక ముడిచిన ఊసరవిల్లులు ! నేడే చూడండి !

ఇన్నయ్య, మార్తాండ ( సీతయ్య ఎవరి మాట వినడు ) అన్నట్టు వీళ్ళకి ఎవరి మాటా వినపడదు ! ( తప్పు ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు )

వెంకటరమణ గారు, బండారం బయటపెట్టి, గొప్ప విజయాన్ని సాధించారు !

డబ్బు కోసం మనం ఏ గడ్డైనా కరవటంలో తప్పు లేదు, అవతలి వారు చేస్తే అన్యాయం , అక్రమం, మూర్ఖత్వం వగైరా బిరుదులు ఉచితం ! ఇదెక్కడి న్యాయం ఫెప్మా ? this moment will be recorded as one of the greatest scams of the century ! :-P

@మలక్, మీ ఓపికకి జోహార్లు ! ఈ అహేతుక మూర్ఖులకి సరైన మందు మీరే ! వాగ్యుద్ధం లో , గొరిల్లా వార్ తరహ లో ఎక్కడైనా ట్రైన్ అయ్యారా ? ! lol

Malakpet Rowdy said...

"గొరిల్లా వార్", you mean "గొరిల్లాలతో వార్"?

Yeah I am trained on Rediff chat rooms :))

Praveen Sarma said...

ఏమి గొప్ప ఫిలాసఫీ?

మా తాతలు ఎడ్ల బండ్ల మీద తిరిగారు,
మేము పారిస్ నగరానికి కూడా ఎడ్ల బండ్ల మీదే వెళ్తాం!

మా తాతలు సూర్యుడు గ్రహం అని నమ్మారు,
మేము కూడా సూర్యుడు గ్రహం అనే నమ్ముతాం!

Venkataramana said...

హరి గారు,
ఇన్నయ్య గారు ఎ౦తో మ౦ది ప్రముఖుల గురి౦చి వ్రాశారు. ఇన్నయ్య గారి ను౦డి కూడా నేను నేర్చుకోవలసి౦ది కొ౦తైనా ఉ౦టు౦దనిపి౦చి అతని గురి౦చి అడుగుతున్నాను.
నాకెవర్నీ కి౦చపరిచే ఆలోచనలు లేవు. మీరు వ్యక్తిగత వివరాలు అనవసర౦ అని ఎ౦దుక౦టున్నారు?

Praveen Sarma said...

మీ కొడుకే నాస్తికుడైతే మీ దైవవాదంలోనే లోపం ఉందని ఒప్పుకుంటారా? మరి ఇన్నయ్య కొడుకు జాతకాలని నమ్మితే ఇన్నయ్య గారి హేతువాదంలో లోపం ఉంది అనడం సన్నాసి ప్రశ్న కాదా? తల్లితండ్రుల నమ్మకాలు అన్ని సమయాలలో పిల్లల్ని ప్రభావితం చెయ్యలేవు అని ఊహించలేనంత అమాయకత్వంలో ఉన్నారా?

Malakpet Rowdy said...

మార్తాండ, నీకు విషయం అర్ధం కాకాపోతే నోరు మూసుక్కోర్చో. వద్దన్నా సరే గ్రహణం టైంలో భోజనం చేశావ్ - అందుకే మతి భ్రమించి పిచ్చి వాగుడు వాగుతున్నావ్ :))

ఇక్కడ ప్రశ్న ఇన్నయ్య గారబ్బాయ్ హేతువాదా కాదా అని కాదు పిచ్చి మాలోకం. ఆయన హేతువాది అయ్యుండీ డబ్బులకోసం జ్యోతిషాన్ని అమ్ముకుంటుంటే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడని ఇన్నయ్యగారి నిజాయితీ గురించి. అర్ధమయ్యిందా లేకపోతే రెండొ క్లాస్ టీచర్ ని పిలవాలా?

Malakpet Rowdy said...

Pravven's పిచ్చి తుగ్లక్ ఫిలాసఫీ:

మా తాతలు 1+2 = 3 అని చెప్పారు .. అందుకే మేము 1+2 = 8 అని వాదిస్తాం.

Malakpet Rowdy said...

I can be as rude as you. Keep your frickin tongue under control, or else I will continue to use the same language on you!

Malakpet Rowdy said...

చిర్రుబుర్రులాడే వారెవరూ సాహసించి ముందుకు రాలేదు.
___________________________________

Whatta Joke --- ఆ సరికి మీరేదో సాహసించి ముందుకి వచ్చి సమాధానాలు చెప్పేసినట్టు. మూందు మీ సంగతి చూసుకోండి తరవాత మిగతావాళ్ళ గురించి మాటాడచ్చు LOL :))

హరి దోర్నాల said...

మలక్ పేట రౌడీ గారు

థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కాలానికి, అంతరాళానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని రిలేటివ్ మోషన్ గా భ్రమిస్తున్నారు.

శ్రీకర్ గారు

నాకు తెలిసి ఇన్నయ్య గారు వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం లేదు. జ్యోతిష్యం పై ఆయన చేసిన విమర్శలు ఒకవేళ ఆయన కొడుకు జ్యోతిష్యుడైతే అతనికి కుడా వర్తిస్తాయి. ఒకవేళ ఇతరులపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసి, తన కొడుకును మాత్రం వదిలేస్తే, నేనూ మీతో ఏకీభవిస్తాను.

వెంకటరమణ గారు

టపాలో వ్యక్తిగత విషయాలు లేవు. అలాంటప్పుడు వ్యక్తిగత విషయాలు అనవసరమని నాకు తోచింది. వ్యక్తి చెప్పే విషయాలను కాక అతని జీవితాన్ని పరీక్షకు గురి చేయడం అనవసరమని నా ఉద్దేశం

Venkataramana said...

హరి గారు,
మీ ఉద్దేశ౦, నా ఉద్దేశ౦ ఒకటి కాదు అని అర్థమై౦దనుకు౦టాను. నేని౦త వరకూ ఎవర్నీ తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు, అలా౦టి ఆలోచన నాకు ఎప్పుడూలేదు.

ప్రవీణ్,
"మీ కొడుకే నాస్తికుడైతే మీ దైవవాదంలోనే లోపం ఉందని ఒప్పుకుంటారా?"
అని అ౦టున్నావు. ఏ ఆధార౦తో నువ్వు ఇలా అ౦టున్నావు? నేను ఎవరికీ దేవుడున్నాడని, దేవుడిని నమ్మ౦డని, దేవుడులేడు అని చెప్పేవాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని చెప్పలేదు.

దయచేసి చర్చను వేరే దిశలోకి తీసుకెళ్ళవద్దు. నాకు ఇన్నయ్య గారి గురి౦చి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉ౦ది. నాలోటి వాళ్ళు ఇ౦కా ఉన్నారు.
ఐనా ఇన్నయ్యగారే చెప్పారు. ప్రశ్ని౦చడ౦ మానుకోవద్దని. అలా అని నేను తప్పుగా ప్రశ్ని౦చడ౦ లేదు కదా!

Malakpet Rowdy said...

థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కాలానికి, అంతరాళానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని రిలేటివ్ మోషన్ గా భ్రమిస్తున్నారు
___________________________________

OKAY, Wait a Sec!మనం అమెరికా వెళ్ళాం, విమానంలో పైకి లేస్తే, అమెరికాయే మన వద్దకు వస్తుంది. అసలు పైకి ఎందుకు లేవడం? మనం అక్కడే ఉంటె భూమే కిందికి దిగుతుంది.
___________________________________

What is this? Is this relative motion or not? And it was you who gave this example!

Praveen Sarma said...

జ్యోతిష్యం లాంటి అశాస్త్రీయ విశ్వాసాలని నమ్ముతూ 2+2=4 అని చెప్పడానికి కూడా ఆధారాలు అడిగే మీరు ఇన్నయ్య గారి పేరు చెప్పుకునే ప్రశ్నించడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది.

Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...

ప్రూఫ్ అనేది దేనికైన ఒక్కటే. కనీసం 2+2 = 4 అనేదానికి కూడ ప్రూఫ్ ఇవ్వలేని వారికి మరొకళ్ళని ప్రశ్నించే అర్హత లేదు.

The more you talk, the more I can talk!


I Edited my previous message. Since you seem to have sobered downa nd using soft language, I am also using the same.

Malakpet Rowdy said...

Coming back to Mr. Hari,

Do you admit that it was your mistake or would you like to remain silent as Innaiah?

ఈ నాస్తిక వాదులతో ఇదే పెద్ద తలనెప్పి. వాళ్ళు చేసిన తప్పులని కూడా మిగతావాళ్ళమిడకి నెట్టేస్తారు.

Malakpet Rowdy said...

Coming back to Mr. Hari,

Do you admit that it was your mistake or would you like to remain silent as Innaiah?

ఈ నాస్తిక వాదులతో ఇదే పెద్ద తలనెప్పి. వాళ్ళు చేసిన తప్పులని కూడా మిగతావాళ్ళమిడకి నెట్టేస్తారు.

Praveen Sarma said...

రుద్రాక్షల దొంగ వ్యాపారం గురించి ఒక్క ఆస్తికుడు కూడా సరిగా సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. http://naprapamcham.blogspot.com/2009/07/blog-post_08.html మరి వీరే నాస్తికుల్ని విమర్శించడం ఏమిటి?

Malakpet Rowdy said...

చంద్రుడిమీద లేండింగ్ గురించి ఒక్క నాస్తికుడి దగ్గర కూడ సమాధానం లేదు - వీళ్ళు ఆస్తికుల్ని ప్రశ్నించడం ఏమిటి?

ఇలాంటీ వాదనలో నీకన్నా ముదురు నేను!

Dont try these tricks on me .. LOL

Malakpet Rowdy said...

నువ్వెంత మూర్ఖంగా వాదిస్తే అంతకనా మూర్ఖంగా వాదిస్తా నేను.

Anonymous said...

Praveen Sarma/ Nadella gaaru,

People are interested to know Mr. Innaya's view. Not yours. If we have questions we would ask you. Do not disturb us with your school boy logic questions. Stay away. If Mr. Innaya clandestinely asked you to give replies to divert our attention then it is different topic altogether. Let me know your comments please .

Praveen Sarma said...

జాతకాల్ని నమ్మేవాళ్ళ కంటే కరెక్ట్ గా ఆవు వ్యాసాలు వ్రాసే వాళ్ళు ఎవరుంటారులెండి?

Praveen Sarma said...

I have no clandestine contacts with Innaiah. Do you have evidence to prove our clandestine contacts?

Malakpet Rowdy said...

కనీసం ఆవు వ్యాసం కూడ రాయడం చేతకాని వాళ్ళేగా నాస్తికులంటే.


అసలు ఏ వ్యాసమూ రాయలేని సజ్జు ...

You cant win any argument with me with your repeated statements. Because I can repeat the statements better than you and I am more persistent than you hehe :))

Praveen Sarma said...

తమరు చెప్పేది అలాంటిదే కదా, జ్యోతిష్యుని ఇంటి పెరట్లో గోసాల ఉండును, గోసాలలో ఆవు ఉండును, ఆవు తెల్లగా ఉండును, ఆవు గడ్డి మేయును, ఆవు పేడ వేయును, ఆవు పేడ నల్లగా ఉండును.

Malakpet Rowdy said...

తమరు చెప్పేది ఎలా ఉందో? ఇన్నయ్య ఇంట్లో ఒక ఆవు ఉండదు కాని ఒక అచ్చోసిన ఆంబోతు ఉండును. అది నాస్తిక వాదము చదువుతుండును. ఆవులు వేసిన పేడని అది మేయును. మధ్య మధ్యలో స్త్రీవాద స్టాలిన్ మావో గోల చెయ్యును - దీనీ కన్నా ఆవు వ్యాసమే కాస్త నయం :))

Malakpet Rowdy said...

చెప్పాను కదా .. మనం నీ కన్నా చాలా చాలా ముదుర్స్!

Malakpet Rowdy said...

Waiting for the next comment, come on!

Malakpet Rowdy said...

మరోవిషయం - నువ్వెంత టాపిక్ డైవర్ట్ చేసినా మళ్ళీ వెనక్కే వస్తా. కానీ అప్పటిదాకా నిన్ను ఆడుకుంటా!

Malakpet Rowdy said...

చిర్రుబుర్రులాడే వారెవరూ సాహసించి ముందుకు రాలేదు.
___________________________________

Coming back to the topic,

Have you come forward when questions were posed to you?

Anonymous said...

Naadella martandaa pravin sarma,

"I have no clandestine contacts with Innaiah. Do you have evidence to prove our clandestine contacts?"


You said "I have no clandestine contacts with Innaiah".
As per Innaiah's logic it is upto you to prove/provide evidence showing that you do not have clandestine contacts with him. Not by me. If you do not have any why you are giving answers in this blog. Nobody asked your answers. It seems you stopped wrting in your blog and spending time in this blog.

Praveen Sarma said...

I didn't stop blogging. Now I am writing stories. My recent story is cherasaala (house of detention) http://sahityaavalokanam.net/kathanilayam/2009/july/cherasaala.html

When you did allege that I am clandestine agent of Innaiah, it is your responsibility to prove it. It is not my responsibility to disprove it.

Anonymous said...

*If Mr. Innaya clandestinely asked you to give replies to divert our attention then it is different topic altogether.*
I expressed my doubt "IF Mr. Innaya clandestinely asked ". But you rebuffed my point saying that "I have no clandestine contacts with Innaiah".
Hence it is your responsibility to prove.

Praveen Sarma said...

Should I show evidences to rebuke your silly doubts? Isn't it a farcical question?

జయహొ said...

భవిష్యత్తు తెలుసుకోవాలని మనుషులకు వున్న బలహీనతల్ని జ్యోతిష్యం బాగా వ్యాపారం చేసింది.
తరువాత దాని మార్కేట్ షేర్ చూసి నాస్తిక పత్రికలధిపతులు లైన వారు తమ పేపర్ లో ప్రచూరించటం మొదలు పెట్టి జ్యొతిష్యం అంటె వ్యాపారమే అనే భావన కి మిమ్మల్ని గురి చేశారు. పత్రికల వాళ్ళని 30 సం|| గా ఎమీ చేయలేని మీరు చిన్న చితక వాళ్ళ మీద పడి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిచుకోవడానికి నడుం కట్టారు. Is it fair on your part attacking ordinary astrologers? ఏనుగులను వదిలి దోమలను పట్టు కోవడం లాగా ఉంది మీ తరహా.

Praveen Sarma said...

http://nemalikannu.blogspot.com/2009/07/blog-post_22.html

Venkataramana said...

ఇన్నయ్య గారు,
మీరు నిజాయితీగా సమాధాన౦ ఇస్తారని అనుకున్నాను. మీరు ఇచ్చిన ఈ టపాలో మీ నిజాయితీ కనబడి౦ది. మీరు దేన్నయితే నమ్ముతారో దాన్ని ఆచరిస్తారని అర్థమయ్యి౦ది.( మీ అబ్బాయి hypocrite అని direct గా చెప్పడ౦ద్వారా)
మీకున్న౦త ధైర్య౦ మీ అబ్బాయికి లేకపోవడమే శోచనీయ౦.మీ అబ్బాయికి మీరి౦కా తెగి౦పు నేర్పి వు౦టే బాగు౦డేది.
మీ ఈ హేతువాద, శాస్త్రీయవాద ప్రచార౦లో ఖచ్చిత౦గా లోప౦ వు౦ది. లోప౦ లేకు౦టే మీ అబ్బాయి ఇలా Washington Post లో వారఫలాలు ప్రచురి౦చేవాడు కాదు. అ౦తే కాకు౦డా వారఫలాలు 100%తప్పు అని USA ప్రజలకు చెప్పేవాడు.

1) రేపెవరైనా " మీ అబ్బాయి జ్యోతిష్యాన్ని నమ్మకున్నా కూడా డబ్బులకోస౦ వార ఫలాలు ప్రచురిస్తున్నాడు. మరి మీ అబ్బాయికి, మీరు చెప్పే దొ౦గ జ్యోతిష్యులకు తేడా ఏము౦ది? ఐనా మీకు అబ్బాయి ద్వారా పాటి౦పచేయడ౦ చేతకాలేదు కానీ, వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఎలా పాటి౦పి౦చగలవు? ఐనా ఇ౦ట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి కదా!" అని అడిగితే మీ సమాధాన౦ ఎలా వు౦టు౦దో చెప్పగలరు.

మీ నిజాయితీని చూసి నాకు మీ గురి౦చి ఇ౦కా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి పెరిగి౦ది. 2) మీరు హేతువాదాన్ని, మానవతా వాదాన్ని ప్రచార౦ చేయడమే కాకు౦డా ఏమైనా సమాజసేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా? చేస్తే వివరాలు తెలుపగోరుచున్నాను.

Venkataramana said...

అ) "జ్యోతిష్యఫలాలు పత్రికలో టి.వి.లలో వస్తున్నప్పుడు అవి శాస్త్రీయం కాదని, కేవలం వినోదం మాత్రమేనని ప్రకటించమన్నాం. ఆ మేరకు అమెరికా, యూరోప్, ఇండియాలలో గత 30 ఏళ్లుగా లేఖలు రాస్తున్నాం. విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నాం. అమెరికా, యూరోప్ లలో కొన్ని పత్రికలు అంగీకరించి, అలా ప్రకటించాయి. కాని వ్యాపార దృష్టి ప్రధానంగా గలవారు వేయలేకపోవడం, కచ్చితంగా తప్పు. దానిపై పోరాటం చేస్తూనే వున్నాం."

మరి Raju, Managing Editor of Washington Post ఏమన్నారు?

ఆ) "జ్యోతిష్యం రుజువుచేస్తే 5 కోట్లు యిస్తామని ప్రకటించిన జేమ్స్ రాండి మా మానవవాదే. చిర్రుబుర్రులాడే వారెవరూ సాహసించి ముందుకు రాలేదు."
ఈ స౦గతి మీరు ము౦దే చెప్పారు కదా. మీ అబ్బాయికి నమ్మక౦ వు౦దా?లేదా? అని అడిగాము. జేమ్స్ రా౦డి గురి౦చి అడగలేదు కదా! మీ
మా మానవవాదే అని అ౦టున్నారు. అ౦టే మీ అబ్బాయి కూడా మానవతావాదేనా? ఒకవేళ మానవతావాదే అయితే ఇలా ఒకటి నమ్మి దానికి వ్యతిరేకమైన పని చేయవచ్చా?

ఇ) "చిరకాలంగా నమ్మిన వాటిని, ఆచరిస్తున్న వాటిని ప్రశ్నించినప్పుడు కోపం రావడం సహజం. అప్పుడు కొంచెం తమాయించుకుని ఆలోచిస్తే, ఆగ్రహావేశాలకు వివేచన జోడిస్తే ఉపయోగం."
నాకు కోప౦ రాలేదు. మీకే కోప౦ వచ్చినట్టు౦ది. జేమ్స్ రా౦డి పేరెత్తారు. చిర్రుబుర్రులాడే వారు అనే పద౦ ఉపయేగి౦చారు.
ఇకపోతే మీకే ధైర్య సాహసాలు ఉ౦డిఉ౦టే, నేనడిగిన ప్రశ్నకు సూటిగా "మా అబ్బాయి చేస్తున్నది తప్పు" అని చెప్పేవారు. తప్పును ఒప్పుకోవడానికి చాలా సాహస౦ కావాలి. మీరు అలా కాకు౦డా ఎ౦తో మ౦ది తప్పు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా చెప్పారు.

ఇన్నయ్య గారు మీర౦టే నాకు చాలా గౌరవ౦. దయచేసి ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధాన౦ చెప్ప౦డి.
నేను పైన టపాలో అడిగిన వాటికి కూడా సూటి సమాధానాలు కోరుతున్నాను.

Anonymous said...

ఇన్నయ గారు,
ఇంతగా అడిగిన మీరలా సమాధానం చేప్పకుండా ఉంటె అర్థం ఎమీటి? మిమ్మల్ని చూస్తూంటె నాకు మహా భారత యుద్దం చివరి లో దుర్యొధనుడు వోడి పోయానని తెలిసి ఒప్పు కోలెక చేరువు లో నీళ్ళ కింద దాక్కున్న కథ గురుతుకు వస్తున్నాది. మీరేంటి మీముందర మేమెంత? ఎంత మంది విశ్వ విద్యాలయ వి.సి. లతో పోరాడిన మీరు ఈ చిన్న ప్రశ్న కి సమాధనం చేప్పలేక పోవడం మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? మీరు వెంకటరమణ గారికి సమాధానం ఇవ్వలేక పోతె నేను చెప్పిన మహా భారత యుద్దకథె ఈ చర్చకు ముగింపూ గా భావిస్తాను. ఇది చర్చ కనుక అంతకు మించి వేరొక మార్గం లేదు కదా. నేను చెప్పె ఈ ముగింపు మీద మీకు ఎమైనా అభ్యంతరం ఉంటె తెలియజేయగలరు.

Malakpet Rowdy said...

He is not answering because he is at fault.

ఇప్పటీదాకా నేను లేవనెత్తని విషయం - బీడీలు హానికరమని తెలిసినా బీడీ కార్మికుల బ్రతుకు తెరువుకోసం హేతువాదులు బీడీలపై పుర్రె గుర్తును వ్యతిరేకించారు. అదే మరి జ్యోతిష్కుల విషయం లో ఎందుకు చెయ్యలేకపోయారు? ( ఒకవేళ జ్యోతిషం బీడీలంత హానికరం అనుకున్నా సరే)

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

I am not a 24hr blogger.


You said I have committed mistake. Please read my comments correctly.

Let us not deviate from our subject. You said "Einstein's theory of relatively implies that even the Geocentric theory ". I don't ask you to prove it. Since you don't seem to understand the difference between 'Theory of Relativity' and 'Relative Motion'. But if you can, just give a single scientific document/link that substantiate your comment.

Malakpet Rowdy said...

Hari,

Check your own comments first. You were the one who gave the example of RELATIVE MOTION and NOT ME.

Before trying to analyze what I write, Do You understand what you write?

Malakpet Rowdy said...

You were the one who was deviating from the subject, talking about flying in the plane to the US and all that, not me. I didnt even mean to say that.

You frickin give a crappy example and then blame me for that?

Malakpet Rowdy said...

Einstein and Infeld, The Evolution of Physics, p.212 (p.248 in original 1938 ed.); Note: CS = coordinate system


The struggle, so violent in the early days of science, between the views of Ptolemy and Copernicus would then be quite meaningless. Either CS could be used with equal justification. The two sentences, 'the sun is at rest and the earth moves,' or 'the sun moves and the earth is at rest,' would simply mean two different conventions concerning two different CS.__________________________________

IT CLEARLY SAYS THAT EVERYTHING IS RELATIVE AND "SUN IS AT REST" IS AS CORRECT AS "EARTH IS AT REST"


And this comes under the section RELATIVITY.

Anonymous said...

@ Praveen Sarma,

After reading nasty story written by you in SahityaavalOkanam. I realized your nature. I am not going to discuss with you anymore. bye...

Malakpet Rowdy said...

The Einstein equivalence principle states that the result of a local non-gravitational experiment in an inertial frame of reference is independent of the velocity or location in the universe of the experiment. This is a kind of Copernican extension of Einstein's original formulation, which requires that "suitable frames of reference all over the universe behave identically" ...

Which means that the Frame of Reference being Sun is same as the Frame of Reference being Earth.

Enough?

Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...

Since you don't seem to understand the difference between 'Theory of Relativity' and 'Relative Motion'.
___________________________________

Now tell me who doesnt understand the difference ... the guy who gives the example of the plane or the one who presents the extracts from Einstein's work :))

I said Einstein's work implied something and showed how. Now Can Innaiah or you, on his behalf prove the statement that Innaiah had made?

( Before you go tangentially once again, I DIDNT SAY THAT GEOCENTRICISM WAS CORRECT - I SAID EINSTEIN"S ToR IMPLIED IT WAS ALSO CORRECT. THE WORD "EVEN" CLEARLY MEANS THAT BOTH THE THEORIES COEXIST.


BUT INNAIAH CLAIMED THAT ARMSTRONG REACHED THE MOON


Moreover, I dont ask everyone for a Scientific evidence. Since you guys seem to questioning everyone for Scientific evidence, I am directing the question back to you all - Why dont you prove your proficiency in science before questioning otehrs knowledge and understanding.

You tried to act too smart the same way in the Aryan - Dravidian discussion and you know the result!

మంచు పల్లకీ said...

I too red this story. This is the most WORST story I have ever read in my life. థూ

Malakpet Rowdy said...

Guys, he is just trying to divert the attention. It's the funniest story I ever read written by a joker :))


His intentions are clear, he is trying his best to create a caste war to save himself from the being spit on the face by all the people - but he is not succeeding. Take it easy :))

Praveen Sarma said...

Some people are thinking that we are thumb impressioners who cannot understand about Einstein's relativity. వేలి ముద్రలు వేసే వ్యక్తికి సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇచ్చిన వైరాగులు ఎవరో?

Praveen Sarma said...

KNT శాస్త్రి గారు తీసిన తిలదానం సినిమా చూసి ఉండాల్సింది. ఆ కథలో హీరో తండ్రి కూడా జాతకాలని 100% నమ్మడం వల్ల నట్టేట మునుగుతాడు. సంప్రదాయ విశ్వాసాలకి విరుద్ధంగా సినిమా తీసినందుకు ఆ సినిమాని పంపిణీదార్లు రిలీజ్ చెయ్యలేదు. కానీ ఆ సినిమాకి జాతీయ అవార్డ్ వచ్చింది.

Praveen Sarma said...

ఆ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల చూడలేదు కానీ ఆ కథని మొదట రెంటాల నాగేశ్వరరావు గారు వ్రాసారనీ, దానిలో KNT శాస్త్రి గారు మార్పులు చేశారనీ చదివాను.

Praveen Sarma said...

I have no clandestine contacts with Innaiah. I don't even know his email address or phone number.

I have these following email addresses noted in my openoffice spread sheet.

Kathi Mahesh (mahesh.kathi@gmail.com)
CB Rao (cbraoin@gmail.com)
N.V. Subbareddy (nallamala.reddy@gmail.com)
Duppala Ravi (duppalaravi@gmail.com)
Aruna (suttikatti07@gmail.com)
Kkube Varma (venneladaari@gmail.com)
Sujata (gulabi98@gmail.com)

If any one knows email address of Innaiah, they can even inquire him whether he is having any clandestine contacts with me or not.

Praveen Sarma said...

ఆరోపణలు చేసినవాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు. కాషాయం కట్టుకోవలసి వస్తుందనే భయం వల్ల కాబోలు. If any one has evidences to prove that I have clandestine contacts with Innaiah, they can phone to me 08942-645664 (Tata CDMA), 08942-278136 (BSNL)

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

The two sentences, 'the sun is at rest and the earth moves,' or 'the sun moves and the earth is at rest,' would simply mean two different conventions concerning two different CS.

How does that that implies geocentric theory? Are you under an impression that if Earth is taken as a reference frame, all the planets and Moon revolve around Earth? If so, you are totally mistaken.

I DIDNT SAY THAT GEOCENTRICISM WAS CORRECT - I SAID EINSTEIN"S ToR IMPLIED IT WAS ALSO CORRECT. THE WORD "EVEN" CLEARLY MEANS THAT BOTH THE THEORIES COEXIST

Einstein's theory nowhere proved Geocentric Theory as correct. Failing to substantiate your comment, now you are singing that both theories coexist! But it is not. The premise that says 'the Moon is revolving around Earth and Earth and Planets revolving around the Sun, and the Sun is also not at state of rest but revolving around the center of Milky way galaxy' is universally accepted and documented everywhere from school text books to university theses.

Moreover, I dont ask everyone for a Scientific evidence

Oops! We have to listen whatever obscure theory you say and keep quite! May be I wouldn't, if you were referring to some generally accepted theory. You are trying to link the 'Theory of Ralativity' to geocentricism which is not acceptable.

Anonymous said...

ఎదైనా పొరపాటు జరిగినా, తప్పు గా రాసిన ఒప్పుకోక పోవటం,అడిగిన దానికి వివరణ ఇవ్వడం అనేది మీకు అలవాటుగా ఉంది. ఇటువంటి వారు నిద్ర లేచిన మొదలు అందరిని ఎలా విమర్శిస్తారు? ఇతరులను విమర్శించేముందు మీరు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోరా?
http://naprapamcham.blogspot.com/2008/12/blog-post_12.html
సుజాత సైద్...
నడిచే దైవం గా భావించేది కంచి పరమాచార్య శ్రీ చంద్ర శేఖర సరస్వతి ని! జయేంద్ర సరస్వతి ని కాదు.
నవ్వులాట శ్రీకాంత్ సైద్...
"నడిచే దైవం " కంచి పరమాచార్యుల గురించి రాయబడింది.సరిగా సరిచూసుకొని రాయండి.విమర్శకు నీతి ఉండాలి. లేకుంటే మీకు ,మీరు విమర్సించే వారికి తేడానే ఉండదు.

Cho Ramaswamy comment on K. Veeramani "He loses his Veeram (Strength/Courage) whenever he gets money (Mani)" - when DK Leader Ki.Veeramani opted out of AIADMK alliance to join the DMK alliance just before the election, to safeguard his Education Institutions and other properties".
Is this same Veeramani are you referring in your article ?

You did not give any clarification on these comments.

Praveen Sarma said...

విమర్శించడం తప్ప నాకు వేరే పనులు లేవా? ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఈ మధ్య కథలు వ్రాయడం వల్ల నాకు టైమ్ సరిపోవడం లేదని. పొద్దున్న లేచింది మొదలు విమర్శలు చేస్తున్నానని ఎవరు అన్నారు? ఈ రోజు ఉదయం ఈ కథ వ్రాయడానికి టైమ్ స్పెండ్ చేశాను http://sahityaavalokanam.net/kathanilayam/2009/july/vairaagyam.html

నేను సమాధానం చెప్పకపోతే వేరే పనిలో ఉన్నాననుకోవచ్చు.

Praveen Sarma said...

ఈ లింక్ కూడా చదవండి: http://vasavya.blogspot.com/2009/07/1.html

Venkataramana said...

Innaiah Garu,

Why there is no response from you?

Malakpet Rowdy said...

How does that that implies geocentric theory? Are you under an impression that if Earth is taken as a reference frame, all the planets and Moon revolve around Earth? If so, you are totally mistaken.
___________________________________

Check the path of Sun when earth is taken as the frame of reference ... and mind you I didnt say it was circular. Do you get it *at least* now?


Einstein's theory nowhere proved Geocentric Theory as correct. Failing to substantiate your comment, now you are singing that both theories coexist! But it is not.
___________________________________

I clearly said in my comment that "EVEN" Geocentric theory was correct. Is this a problemw ith your basic understanding or your eye sight?

You are trying to link the 'Theory of Ralativity' to geocentricism which is not acceptable.
___________________________________

I clearly quoted where the implication came from. It was Einstein's work itself.


Dude, you have some basic problem with understand what people write.

When I write on these issues I do my homework propely.

I agian repeat, it was Einsten's own work that talks about the frame of reference, not some university thesis.

Failing to substantiate your comment
__________________________________

Whatta joke! I substantiated my comment with the text and definitions. IOt was you who failed to substantiate your example and dancing around.

Malakpet Rowdy said...

Einstein's theory of relatively implies that even the Geocentric theory is correct!
__________________________________

This was my comment and looks like you have some problems in understanding something in plain simple lingo and the joke is you question others understaning. Holy crap! LOL

Venkataramana said...

Innaiah Garu,

We all know that sometime back you spect 3to6months in USA.
Where did u stay?

Hope u stayed with ur son Raju only. U might enjoyed the vacation with ur family.
In addition to that u met lot of ur friends.
And I think that the money u spent in US was ur son's only.
(i) If the maoney is ur's it is good and u r very honest person.
(ii) If that money was ur son's, please remember that that money came from publishing the horoscope predictions.

If this was the case(ii), u spent the money came from publishing horoscope to campaign against the same.It becomes meaningless. So u r also a hypocrite as ur son.
What do u say?

Anonymous said...

ఇన్నయ గారు,
ఇది మీ బ్లాగ మా బ్లాగ అర్థం కావటం లేదు. మీకనా మేము ఎక్కువా రాస్తునాము మీ బ్లాగులో. అదేగకా నాకు ఈ బ్లొగ్ ని చూస్తుంటె భక్త తుకారాం లో ని పాట గుర్తుకు వస్తున్నాది. ఉన్నావా అసలున్నావా ఉంటె కళ్ళు మూసుకున్నవా ఈ లోకం కుళ్ళు చూడకున్నావా... అని తుకారాం గారిలా మేము ఇక్కడికి గంటగంటకి వచ్చి జవాబు కోసం చూడటము మీరెమొ ఉలకరు పలకరు. మాట్లాడితె రాండి గారు మానవవాది అని అంటారు. వారి సంగతి కాదు మాకు మీ జవాబు చాలా ముఖ్యము సార్. మీ మానva వాదులు చేసే మొండి వాదన అని అందరికి తెలిసిందె కదా! సైన్స్ ని దేవుడిని చేసి మిగతా శాస్రాలనిటిని అన్నిటిని అణగత్రొక్కాలానే మీ అమానుష చర్య పర్యవసానం ఒక్కసారి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించారా? చేప మందు వాడకుడదా? వంశపారం పరంగా వచ్చె ప్రతి ఒక వృత్తిని అవహెలణ చేయడం మీకు సరదా. మాట్లాడితె ౠజువులు కావలనే మీకు ప్లాసిబొ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలియదా? 30% జబ్బులు నమ్మకం వలన పోతాయని మీకు తెలియదా. బహుళ జాతి కంపేనీలు నుతన మాడలింగ్ టెక్నిక్ ల తో అంతా డబ్బును మీరు చేప్పె శాస్త్రియ పద్దతి లో జవురుకుంటుంటె మీబోటి వారు పేదవారు,మధ్య తరగతికి చేందిన వారు తీసుకునే చేప మందుకి, తమకి తోచిన విధం గా సహాయం చేస్తున్న బత్తిన సోదరులకి మద్దతునివ్వక పోగా వారి పైన దుష్ప్రచారం మొదలు పేడతారా పడతారా? ఇదా మీ మానవ వాదం? కొత్త కొత్త మార్కేటింగ్ పద్దతుల తో మార్కెట్ సర్వే చేసి మీ అబ్బయి పనిచెసె పేపర్ లాంటి వాళ్ళు జాతకాల కి మంచి డిమండ్ ఉంది అని తేలుసుకోని ప్రచురిస్తె అది మీకు ఒప్పు. అదే ఇంటి దగ్గరకి ఎవరైనా వచ్చి జాతకం చూపించుకుంటె అది తప్పు. వారు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు వారి అజ్ఞానం లోకి తీసుకు వెళుతున్నారు. అగ్ర రాజ్యంలో మీ అబ్బయి మాత్రం ఇవి ప్రచురించి అందరిని జ్ఞానామ్రుతాన్ని పంచుతున్నారు ప్రజలకి.
ఇన్ని తెలిసిన మీరు 30 సంవత్సరాలుగా మీరు రాసే లేఖల విలువ మీకు తేలిదా? వాటిని గేట్ లో ఉన్న ప్యూనే పక్కన పడేసి ఉంటాడు. అది తేలిసి కూడా జనాలను మభ్య పేడుతూ మీరు చేసె ఉద్యమలాతో కంపేనిలు,పేపర్,టి.వి.వారు మీ మాట వినక పోయినా బత్తిన సోదరుల లాంటి అమాయకుల పైన మీ ప్రతాపం? ఇదా మానవ వాదం అంటె?

innu said...

శ్రీకర్ గారు,

ఇలాంటి వారు మనవత గూర్చి మాట్లాడటం దెయ్యాలు సైన్సు పాఠాలు వల్లించినట్టు లేదూ ?

ఈ సందర్భం గా, మనకి బ్లాగుల్లో పరిచయ భాగ్యం దక్కిన కొందరు hypocrites లో ఒకరిని, best hypocrite of the century award ఇస్తే ఎలాగుంటుంది అంటారు ? :-)

innu said...

best hypocrite of the century award కి ఏకగ్రీవంగా అత్యధిక మెజారిటీతో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పుకోండి చూద్దాం !
(హింట్: వారు ప్రముఖులు ! )

Malakpet Rowdy said...

If the maoney is ur's it is good and u r very honest person.
___________________________________

By any chance, was that the money paid by the Lung/ENT docs for fighting against the fish medicine? I dont know - just asking. ( And since he has the habit of levelling baseless allegations, even if my allegation is false, it serves him good)

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

It is you who have problems in understanding. The geocentric theory says Earth is stationary and Sun, Moon and other planets orbit using Earth as central point.

(Check the path of Sun when earth is taken as the frame of reference ... )

What happened to planets? They also orbit around Earth? If you have problems in understanding, consult any High School Mathematics student for clarification. It seems that your own home work alone does not going to help much.

(I clearly said in my comment that "EVEN" Geocentric theory was correct)

So what? That clearly shows that you are trying to use the great man's theory to support your irrational beliefs. Check your english to see that your capitalized 'EVEN' does not imply the two theories to be coexisting... unless you use an 'also'.

(Einsten's own work that talks about the frame of reference)

I agree, it talks only about taking frame of reference. But there is nothing in that to support geocentric thoery.

Malakpet Rowdy said...

What happened to planets? They also orbit around Earth?
__________________________________

Sure, Check the Locus of each planet keeping Earth as the frame of reference ... EVERY PATH FORMS A LOOP ALBEIT A COMPLEX ONE.

Forget highschool, now a days people learn these things at the primary school. If you understand the concept of LOCUS, that is.


Check your english to see that your capitalized 'EVEN' does not imply the two theories to be coexisting
__________________________________

http://dictionary.reference.com/browse/even

Check that page. When it is used as an adverb, it can be used as ( still; yet)

So my sentence effectively means STILL the Geocentric theory is correct (Inspite of the Heleocentric theory)

DO YOU MEAN TO SAY YOUR FRICKIN ENGLISH IS BETTER THAN THE FOLKS AT DICTIONARY? LOL


But there is nothing in that to support geocentric thoery.
__________________________________
Thats why I said "IMPLIES" - it's again English.

http://dictionary.reference.com/browse/implies

"says to indicate or suggest without being explicitly stated"

Enough or do you want more?

Malakpet Rowdy said...

Since you dont seem to understand simple words, let me try to explain it using pictures.

The following is a simplified version of the Geocentric model, with Earth (Blue), Sun (Yellow) and Mars (Red)

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/geocentric.html

Do you get it atleast now?

Malakpet Rowdy said...

Still better .. check this link .. it shows both the models


http://www.jach.hawaii.edu/~mzhu/old/ast210/both.html

Malakpet Rowdy said...

looks like the link is getting cut - the last part should be ".html"

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

First of all, let me congratulate you for your interest in the subject and getting those links. But unfortunately they only support heliocentric theory and not the geocentric counterpart. If possible, try and read if any material available on this subject from those universities, where you got those links, then probably you will come to know the fact. Those two dimensional images may show that the Earth as center, but the orbits of any planet and also their epicyclical orbits will not have the Earth as their center when it is taken as a reference frame. Not even the Sun’s orbit, since Earth spins at 23.5 degrees oblique to the Sun. The reason I asked to rise to high school level is to have a better understanding on 3 dimensional geometry. But don’t get discouraged and try to get a 3D model and you can easily visualize the orbits of different entities of solar system.

Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...

Clubbing my three previous comments into one

___________________________________


Dude I dont think a Scientist who developed the model needs to take Gyan from you.

Check the Locus of Mars in that Model, the Centre of its own revolution revolves round the earth.

The second figure clearly says "Geocentric Model". Either you are blind or I am .. maybe we should ask a third person!

First of all you had a problem with the Relativity - I provided you the base.

Then you tried to find fault with my English - I slienced you again with valid links.

But yes, you atleast accepted that the Geocentric model also is valid in the 2D model - Good first step.

Now you talk about 3D to delay the defeat. Fine - I will take it on too.

Now let me ask you how you would build a 3D model in this case and prove that the CIRCLE in a 2D model results in a Spiral motion in the 3D, that takes the planet away from the Earth. (only in that case the other planets will not form the loop around Earth)

The way I build it ... in the worst case, the lateral motion for the other planet would be limited two two fixed points. That is how the 3rd dimension comes into picture. Check your own 3D model and see if at all there is any motion of the Planets in the Z axis within the path of the revolution.

By the way eath spinning at an angle has nothing to do with this because when we consider it as a frame of reference, we always look at the centre. Even in the Heliocentric theory, when you look at the path of the Earth, it is the locus of its center.

I have shown you, with the evidence on what I have said. Now you show me that the planets dont loop around the earth then I will agree with you point. If you cant, then you know the result well!

You can download a Heliocentric 3D model from http://download.cnet.com/Solar-System-3D-Simulator/3000-2054_4-10477538.html and verify that the planets dont have any significant lateral motion. When they dont have any lateral motion, the 3D model does not add any value over the 2D model.

The person who presented the previous models works for an Astronomy Lab not for APSRTC. Go back to your Polytechnic and try to evaluate your diploma before talking about my High School LOL ...

To prove my argument wrong, you have to present a model ( 2D or 3D) to show that one of the planets DOES NOT form a loop around earth, which means that they spiral away and never return (Because the 2D model shows a circular path around Earth).

Unable to undertand it? Lemme try to make it simple.

The 2D model successfully shows that the planets can be modeled as revolving round the earth.

So, for you to prove that, they dont revolve round the earth in the 3D model, those circles should become outgoing Spirals in some direction laterally.

(The other alternative of proving me wrong by showing that a planet does not complete a loop around earth in any circumstance is ruled out because the 2D model shows the circles)

Let us see how you build or present the model that says Planets spiral out laterally front the earth and never return. You have questioned my knowledge enough - Now I am questioning your understanding. Present your model that proves the 2D model wrong!

( By the way by "LOOPING" I mean the process by wich a planet returns to its starting position after sometime irrespective of its path )

Praveen Sarma said...

http://teluguradical.blogspot.com/2009/07/blog-post_24.html

Malakpet Rowdy said...
This comment has been removed by the author.
Malakpet Rowdy said...

Oops that was a wrong message .. was supposed to post it in a different thread. Deleted it!

Malakpet Rowdy said...

98

హరి దోర్నాల said...

(By the way eath spinning at an angle has nothing to do with this because when we consider it as a frame of reference, we always look at the centre. Even in the Heliocentric theory, when you look at the path of the Earth, it is the locus of its center.)

There you have already accepted your defeat. After all your futile exercises, you are finally trying to mislead the argument. Or else how do you ignore the spin of Earth while taking reference? Even if you take the center of Earth, it will still possess all its kinematic properties.

(By the way by "LOOPING" I mean the process by which a planet returns to its starting position after sometime irrespective of its path)

By saying that, you have already accepted that the geocentric theory that tells – ‘all planets revolve around Earth’, is wrong.

Malakpet Rowdy said...

There you have already accepted your defeat. After all your futile exercises, you are finally trying to mislead the argument. Or else how do you ignore the spin of Earth while taking reference?
___________________________________

Go back to your Polytechnic and check out how people take frame of references (for a solid object) if at all they teach you that stuff there.

We are talking about the REVOLUTION here not ROTATION. When you say an object is revolving round the earth, it would revolve irrespective of earth spinning or not.

And about the defeat, it is clear who is losing.

You draw the locus of the other planets wioth respect to Earth and prove your point.

geocentric theory that tells – ‘all planets revolve around Earth’,
_________________________________

LOL .. right from the beginning I have been saying that it is LOOPING and the path is not Circular, even though they revolve round the earth when the Earth is taken as the frame of reference. You seriously have some eye sight problem! I am again saying, you draw your model and prove that you cant have a path for atleast one planet that gets away from the Earth.

Praveen Sarma said...

పాడిందే పాడరా పాచి పళ్ళ దాసరి అనే సామెతలా ఉంది ఈ వ్యవహారం.

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy
When we are considering Earth as reference point, we need to take its revolutionary as well as rotary motion into effect. When we make our reference frame fixed, the frame will not rotate, but the entire universe relatively appears to revolve around it with 23Hrs 56 Min frequency. But however, all the planets and Sun revolve on different axes lateral to Earth. That is not a geocentric model which depicts Earth as center of planetary system.

Note that you need to take the reference of Earth and imagine that it is fixed and the entire universe is moving around it. Even after doing all that, you cannot prove that Earth is center of planetary system. On the contrary, the heliocentric notion is a reality. This is why you could not find single evidence (in spite of your extensive search) which support your primary statement that says ‘Einstein’s theory of relativity implies geocentric model’.

Malakpet Rowdy said...

Dude, Don't gimme all this. You build a model and prove that my theory is wrong. But its time you realized that when you draw the revolutionary locus of an objects like the planets, the approach you take is different. If you diasgree then build a model.

By the way, if the Sun is spinning, what will be your positionr egarding the frame of reference?


And once again, you got my statement wrong. I said "Einstein's theory of relatively implies that even the Geocentric theory is correct!"
which means the the Geocentric model is as correct as the Heliocentric one!

Praveen,

You dont even understand the basics of this, so stay out. I will get into a discussion with you when we talk about 2nd or 3rd standard Physics. Now leave this topic to me and Hari and dont spoil a good discussion.

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

So you have agreed that if spin is taken into account, your theory is out of discussion. Now let us consider just Earth’s orbital motion. From the link http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/solar_system/solarsystem.htm you can fix any planet or sun and observe motion of other planets. You can clearly see that the orbits of different planets are not in the same plane but still the orbit around the Sun. When they are not in same plane, there is no question of those revolving around Earth on any path.
Take the Sun’s spin or not, take any reference frame or universal reference frame, the Heliocentric theory is proven by our scientists beyond doubt.
As far as the proof is concerned the burden is with you to prove. It is you, who stated an obscure theory, and you need to prove your case. You may claim that those 2D animation links as proof. In absence of Z axis paths that are millions of kilometers apart would seem to be concentric.

Malakpet Rowdy said...

So you have agreed that if spin is taken into account, your theory is out of discussion.
___________________________________

Read again what I said - I put a question back to you reg. your theory if Sun was spinning!

My theory is simple, when you have a revolutionary motion, the locus of the planet is based on the CENTRE, whioch doesnt spin.

Even iont he Model you presented, the path in which the Planets travel is based on the CENTRES of the planet and SPIN IS NOT TAKEN INTO ACCOUNT!


___________________________________


When they are not in same plane, there is no question of those revolving around Earth on any path.
___________________________________


The only thing that is not in the same plane as otehr is Pluto, which is NOT a Planet! All others are in the same plane! (even if there is a slight difference, a few thousand Kilometers dont make any difference, compared to the millions of miles of distance involved)

Heliocentric theory is proven by our scientists beyond doubt.
__________________________________

Did I ever say that the Heliocentric theory was wrong? I am saying it again, BOTH THE THEORIES ARE CORRECT WITH SUITABLE FRAME OF REFERENCE! Do you get me?

Malakpet Rowdy said...

And well well .. how stupid of me to Miss this ..


Even if every planet moves in a different plane, they all will be looping around the earth, albeit in different planes - the reason being, the path would form a loop in some plane!


Check the paths of the planets out ...

హరి దోర్నాల said...

@Malakpet Rowdy

(Even if every planet moves in a different plane, they all will be looping around the earth, albeit in different planes - the reason being, the path would form a loop in some plane! )

Not really! In the model I have given, fix the Earth's motion. Using mouse, rotate the view so that the Sun becomes visible. Fix the Sun just above the Eath and adjust the zoom to watch the orbiting Mercury. You will observe that the Mercury always above the Earth and never comes below the Earth. Same with the case of Venus also. If earth has to become its center, the motion of these planets should alternate above and below the Earth. Which means the planets orbiting around the Sun in different planes can never have theire paths with Earth as center.

Malakpet Rowdy said...

You will observe that the Mercury always above the Earth and never comes below the Earth
___________________________________

True, but only when Sun is the frame of Reference as you are fixing Earth's plane with respect to the Sun

When you move the frame of reference to Earth, the whole thing changes. Try it out - you will have mercury forming a complex spiral like loop around the Earth.

Malakpet Rowdy said...

Wait a min, on the second thoughts and after having a relook at the model I am not sure whether you can have two objects revolving in parallel planes around another object.

As I see it, if there is an elevation on one side there should be an equivalent depression on the other, otherwise it cant be called revolution.