Thursday, November 6, 2008

కార్ల్ సేగన్- MeetingGreat scientist


meeting Carl Sagan in Washington DC 1994
సుప్రసిద్ధ ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు కార్ల్ సేగన్ గొప్ప మానవ వాది. రచయిత, సైన్స్ ప్రచారం చేయటంలో అందేవేసిన చేయి. ఆయన కాస్మాస్ రచన, వీడియో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నాగరికతను గురించి ప్రాచీన చరిత్ర పరిణామాన్ని గురించి అద్భుతంగా జనాలకు అంధించాడు. భారతదేశానికి ఒకసారి వచ్చి ఖగోళశాస్త్ర సమావేశంలో ఢిల్లీలో పాల్గొన్నారు. అది 1979 ప్రాంతం. అప్పట్లో నేను ఆయన్ను కలుసుకోలేకపోయాను. ఆయన రచనలు చాలా వరకు చదివి. కాస్మాస్ చూశాను. అమెరికా వెళ్ళగానే 1992లో ఆయనకు ఉత్తరాలు వ్రాశాను. వెంటనే జవాబు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషించాను. అప్పట్లో సేగన్ అమెరికా మానవ వాద సంఘ అధ్యక్షులుగానూ ఉన్నారు. ఆయన్ను ఉత్తమ మానవ వాదిగా అమెరికా హూమనిస్టు సంఘం సత్కరించింది. కార్నేల్ యూనివర్శిటీలో ఉండేవారు. ఆయన్ను కలుసుకోవాలని, మాట్లాడాలని ఆశించాను.

అంగారక గ్రహంపై కొన్ని శకలాలు దాటిచేయబోతున్నాయని, అలాంటిదే భూమిపై దాడిజరిగితే పూర్తిగా నాశనమైపోతుందని వార్తలు వచ్చాయి. కార్ల్ సేగన్ కొందరు ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులతో కలసి ఆ విషయమై పరిశోధించి భూమిపైకి వచ్చే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. అంగారక గ్రహాన్ని ఏలా దాడిచేయ బోతున్నాయో కూడా పరిశీలించారు.
తదనంతరం వారు చెప్పినట్లే జరిగింది. ఆ విషయాలని వివరించటానికి వాషింగ్ టన్ లో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దానికి నేను, నా కుమార్తె డా. నవీన, బాల్టిమోర్ నుండి ప్రసిద్ధ హూమనిస్టు కేన్నత్ మార్సలక్ కలసి వెళ్ళాము. అప్పుడే కార్ల్ సేగన్ ను కలసి అభివాదం చేసి, పరిచయం చేసుకోని మాట్లాడాను. ఆయన సాధరంగా పలికి చక్కగా చెప్పారు. మేము ఇరువురం మాట్లాడుతుండగా నవీన ఫోటోలు కూడా తీసింది.

తరువాత మరొక సందర్భంలో వాషింగ్ టన్ లో ఏయిర్ అండ్ స్పేస్ మ్యూజియంలో కార్ల్ సేగన్ విశ్వంలో మానవుడి స్థానం గురించి ఉపన్యసించారు. దానికి నేను, కేన్నత్ మార్సలక్ వెళ్ళాము. అది గొప్ప వివరణతో కూడిన ఉపన్యాసం. ఎంతో ఆనందించాము. ఆ విధంగా సభానంతరం కార్ల్ సేగన్ ను మరోసారి కలిశాము. ఇండియాకు రమ్మని ఆహ్వానించాను. వీలున్నప్పుడు వస్తామన్నారు. లోగడ తాను వచ్చినప్పుడు దేశంలో హ్యూనిస్టులు తనకు పరిచయం లేదని అందువల్లన ఎవరినీ కలవలేదని అన్నారు. ఆయనతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు మాత్రం కొనసాగించాను. 1996లో కార్లే సేగన్ క్యాన్సర్ తో సియాటల్ హాస్పటల్లో చనిపోయారు. అప్పటికి ఆయన వయస్సు 62 సంవత్సరాలే. అది అటు ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులకు, ఇటు మానవ వాదులకు, ప్రపంచ ప్రజానీకానికి తీరని లోటు. సైన్స్ పత్రికలు ఆయనకు గొప్ప నివాళి అర్పించాయి
The Demon Haunted World is a must read
see his website: http://www.carlsagan.com/

Planets (LIFE Science Library), Sagan, Carl, Jonathon Norton Leonard and editors of Life, Time, Inc., 1966
Intelligent Life in the Universe, I.S. Shklovskii coauthor, Random House, 1966, 509 pgs
UFO's: A Scientific Debate, Thornton Page coauthor, Cornell University Press, 1972, 310 pgs
Communication with Extraterrestrial Intelligence. MIT Press, 1973, 428 pgs
Mars and the Mind of Man, Sagan, Carl, et al., Harper & Row, 1973, 143 pgs
Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective, Jerome Agel coauthor, Anchor Press, 1973, ISBN 0-521-78303-8, 301 pgs
Other Worlds. Bantam Books, 1975
Murmurs of Earth: The Voyager Interstellar Record, Sagan, Carl, et al., Random House, ISBN 0-394-41047-5, 1978
The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence. Ballantine Books, 1978, ISBN 0-345-34629-7, 288 pgs
Broca's Brain: Reflections on the Romance of Science. Ballantine Books, 1979, ISBN 0-345-33689-5, 416 pgs
Cosmos. Random house, 1980. Random House New Edition, May 7, 2002, ISBN 0-375-50832-5, 384 pgs
The Nuclear Winter: The World After Nuclear War, Sagan, Carl et al., Sidgwick & Jackson, 1985
Comet, Ann Druyan coauthor, Ballantine Books, 1985, ISBN 0-345-41222-2, 496 pgs
Contact. Simon and Schuster, 1985; Reissued August 1997 by Doubleday Books, ISBN 1-56865-424-3, 352 pgs
The Varieties of Scientific Experience: A Personal View of the Search for God, Ann Druyan editor, 1985 Gifford lectures, Penguin Press, 2006, ISBN 1-59420-107-2, 304 pgs
A Path Where No Man Thought: Nuclear Winter and the End of the Arms Race, Richard Turco coauthor, Random House, 1990, ISBN 0-394-58307-8, 499 pgs
Shadows of Forgotten Ancestors: A Search for Who We Are, Ann Druyan Coauthor, Ballantine Books, October 1993, ISBN 0-345-38472-5, 528 pgs
Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. Random House, November 1994, ISBN 0-679-43841-6, 429 pgs
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark. Ballantine Books, March 1996, ISBN 0-345-40946-9, 480 pgs
Billions and Billions: Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium, Ann Druyan coauthor, Ballantine Books, June 1997, ISBN 0-345-37918-7, 320 pgs
The Varieties of Scientific Experience: A Personal View of the Search for God, Carl Sagan (writer) & Ann Druyan (editor), Penguin Press HC, November 2006, ISBN 1594201072, 304 pgs

No comments: